Červen 2013

A little game

2. června 2013 v 1:44 | Sisa
Klap

Hrobové ticho pretínal len zvuk kvapkajúcej vody. Ťažký vzduch zapáchal hnilobou. Murované steny pokrýval hrubý nános zelenej slizkej plesne. S nepreniknuteľnou tmou bojoval jediný lúč mesiaca prenikajúci dnu malým zamrežovaným okienkom. Prehrával.

Klap

Pustú miestnosť napĺňala len jediná posteľ a na nej sedel on. Sedel a hľadel do tmy. Jeho pery sa pohybovali no jeho ústa neopustil ani najmenší zvuk. Hlavu mal zaklonenú a oči zatvorené. Nemými ústami odriekal kliatbu, alebo to snáď bola modlitba?

Klap

Kdesi v diaľke zafúkal vietor. Mesačný lúč zhasol ako oheň bez kyslíka. Zaryl nechty do dlaní a otvoril oči. Ticho prebil neexistujúci šepot. Nepatril jemu. Zo slov mu po tele naskakovala husia koža. Všetky chlpy na jeho tele stáli vzpriamene.

Klap

Z prázdnych očných jamiek stiekla prvá slza. Stekala po plných perách, po brade až kvapla na jeho nahý hrudník, zanechávajúc po sebe červenú stopu. Po nej nasledovala ďalšia a ďalšia. Celé telo sa naplo. Trhalo sa na kusy. Chcel len... kričať a kričať no jeho ústa neopustil jediný hlások.